آفرینش زیبا

بنام آنکه به زیبایی آفرید و پاکی را به زیبایی آراست هر پدیده ای دراین دنیای رنگارنگ به شکل و مشخصه خاصی آفریده شده است و هر یک با پیچیدگی مخصوص خود به صورت زشت یا زیبا در دیدگان نمایان میشود چه کسی میتواند بگوید چه چیزی زشت و چه چیزی زیباست آیا آنچه در دید و نظر و احساس هر موجودی پدیدار شود همان است که می پذیرد یا همه موجودات زیبا هستند و این بینندگان هستند که با توجه به علایق یا احساسات و یا ثبت اتفاقی خاص در خاطرات خود به دید و نظری متفاوت مینگرند شاید همه زیبا نباشند اما همه موجودات به زیبایی آفریده شدند و در کشاکش حرکت و گذر زمان و تلاش است که برخی زیبایی ها به زشتی ها کشیده میشوند و برخی هم با ادغام و اختلاط حالت زیبایی خود را از دست میدهند شاید تا وقتی که آب و خاک و برگ و اجسام دیگر مخلوط نشوند باتلاق و لجن بوجود نیاید و هم اینکه خاک و آب  با حرکت، رود گل آلود را بوجود نیاورند هر چه باشد این مهم را باید بپذیریم که موجودی که آفریدگارش اشرف موجودات نامید میتواند آنچنان که پاک و زیبا و به بهترین شکل متولد شد همچنان با تربیت و پرورش وآموزش صحیح و درست اصالت پاک و زیبایی خود را حفظ نماید و چه زیباست که بدانیم  که هر چه به غیر آلوده نشود همچنان زیبا خواهد بود زیبایی به معنی پاکی و نیکی و شایستگی دور بودن از ناپاکی و بدی و ناپسندی ،


 نیکو سخن را فراموش نکنیم که
نیکو سخن را فراموش نکنیم که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد


Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر