هنرهای رزمی در سوابق باستانی ایران - قسمت اول

هرکس درتاریخ سیری هرچند کوتاه نماید در میابد که سرزمین ایران در بسیاری از زمینه های علمی و هنری سرآمد تاریخ جهان بوده بطوری که مهد دانش و تمدن خوانده شده است ازجمله این سرزمین مقدس مفتخربه دارا بودن نام آوران و بزرگانی درعرصه های مختلف و دراعصار گوناگون بوده است،همچنین اوج شهامت دلیرمردان این خاک پرگهر همواره زبانزد خاص وعام بوده و هست.مردمان حماسه سازی که قدرت را با محبت آمیخته کرده و دراوج قدرت همیشه اصول جوانمردی واخلاق والا را رعایت نموده و نه درگفتار بلکه درکردار وعمل به اثبات رساندند ازجمله هنرهای فردی و گروهی که ازدیرباز در این مرز و بوم به آن پرداخته می شد ورزش بویژه هنرهای رزمی بوده که آشکارترین و روشن ترین نمونه آن نبرد دلیرمردان ایرانی دردفاع از آب و خاک و شرف خود بوده است که زیباترین و پیچیده ترین حرکات رزمی را به نمایش گذاشتند ...

ازنمونه های بارز آن که در جنگ های تن به تن جنگجویان حماسه ساز این سرزمین با دشمنان و بیگانگان در حدود 2500 سال پیش است که حرکات زیبای چوب توسط سربازان سیستانی ، حرکات مهیج و قدرتمندانه تبر زنان طبرستانی ، رزم نیرومندانه سواران آذری ، نبرد دلاورانه شمشیرزنان پارس و کرد ، حرکات انفرادی مردان قدرتمند تالش و گیلان ، انجام فنون زیبای جنگجویان جنوب و بسیاری از اعمال موثر رزمی که با دقت و نظم خاصی آموزش دیده و درصحنه های نبرد به کار می بستند و مهمتر از آن اینکه افراد از دوران نوجوانی و جوانی به آموزش هنرهای رزمی و پرورش توانایی همراه با دانش و اخلاق شایسته می پرداختند ...
Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر