خبر فوری : موج جدید دستگیریها و زد و بندهای نیروهای انتظامی به رزمگاه کماندو ایران

مازندارن سوادکوه :

طبق آخرین خبرهای رسیده به ما موج جدید دستگیریها و زد و بندهای اطلاعاتی و امنیتی در رزمگاه کمان دو ایران واقع در استان مازندارن تشدید شد

 اظهارات منابع محلی درپی حملات هفته گذشته از ساعت۶/۳۰دقیقه امروز صبح تعداد زیادی نیروی ویژه نوپو باتجهیزات کامل به همراه ماشین الات ودستگاهای راهسازی به دامداری واقع در روستای کریکلای زیراب سوادکوه حمله وازآنجا بسمت جاده منتهی  به مرکزآموزش رزمگاه کماندوایران که از سال ۹۱ودرپی حمله وتخریب بخش وسیعی از ساختمانهای موجود وبازداشت نگهبانان حاضر به یک شرکت تعاونی واگذار گردید حرکت و ظاهرا قصد حمله وتخریب مابقی تاسیسات را دارند،با توجه به اقدامات هفته گذشته وبازداشت دوتن از سهامداران شرکت فوق در خانه مسکونی خودشان وضرب وشتم شدید ودرنهایت زندانی کردن آنان به نظر میرسد شرایط بحرانی بر منطقه حاکم شده وقوانین حقوقی وانتظامی بطور کل زیرپا گذاشته میشود
به گفته یکی از سهامداران از سال ۹۱ودرپی حمله وتخریب بخش وسیعی از تاسیسات تا کنون موفق به پیگیری واخذ نتیجه از سیستم قضایی وانتظامی منطقه نشده وغیر از تهدید وبازداشت هیچ نتیجه ای کسب نکردیم تا کنون  ۴نفر از سهامداران نگهبانهای شرکت مذکور در زندان تحت قرار بازداشت موقت میباشند 
Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر