عظمت شب قدر و اوصاف مولا علی از سخنان استادی فرزانه استاد یکیتا

اما عظمت شب قدر را از زبان استادی فرزانه استاد یکیتا برایتان خواهیم گفت

 با ید از علی گفت از آن شیر مرد آسمانی که برای هدایت و سعادت بشری آمد تا دری از علم بر روی این عالم هستی و مردمان آن زمان و هر زمان باز شود

استاد از نوای علی از فریادهای مولا از صدای آسمانی و والای مولایمان می گوید 

آری صدای علی را فقط آشنایان مخلص طریق آشنایی می شنیدند و آشنا به این آوای آشنا بوده اند
صدای علی را فقط آنانی می شنیده اند و می شنوند که بویی از وفا و وفاداری برده اند.
صدای علی را آنانی می شنوند که حس جوانمردی و رادمردی همراه با وفا و صفا در وجودشان و کردار و رفتارشان آمیخته است
صدای علی را آنانی می شنوند که گوشهاشان از شنیدن سخنان بیهوده خسته و از غیبت و گفتار ناجوانمردی درباره جوانمردان بسته اند
صدای علی را آنانی می شنوند که همواره نیت خالص در حرکت صادقانه در طریق حق و حقیقت دارند ، صدای علی را آنانی می شنوند که حق و باطل را خوب تشخیص داده و فهمیدند و این فهم ودرک و معرفت همانا پیروی و رهروی صادقانه از طریق مولاست . ، صدای علی را آنانی می شنوند که شیران روز و زاهدان شب اند آنانی صدای علی را می شنوند که در هنگام رزم و تلاش و در هنگام مبارزه با باطل و ناحقیها جامه رزم می پوشند و با توانی بال حرکت می کنند ، از نشستن بیزار و از ماندن خسته هستند و آنها یاران مخلص هستند همان یارانی که همیشه در طول تاریخ بشریت همراه مولا امیر الموئمنین بو ده اند همان اندک یارانی که همراه فرزندانشان بودند .
صدای علی را آنانی می شنوند نه فقط بر روی زمین که جسمشان بر روی زمین است و روحشان و حرکتشان و تفکرشان در فضایی سرشار از معنویت خاص به پرواز در امده
صدای علی را همانانی می شنوند شاید دورتر چه کسانی در درون مسجد بودند و چه کسانی که بیرون تر بودند نشنیده اند اما فرشتگان مغرب درگاه الهی صدای علی را شنیدند ، یاران مخلص و با وفا صدای علی را شنیدند درختان سرسبز صدای علی را شنیدند ، و در تسبیح و ستایش پروردگارشان آمیخته کردند ،
صدای علی را پرندگان خوش آوای آسمانی شنیدند و در آوای دل نشینشان آمیخته کردند ، صدای علی را حتی کوهها و سنگها هم شنیدن ، صدای علی چه بر آسمان و چه در زمین فراتر از این بود و حتی دریاها هم شنیدند پس جوشش و خروش دریاها از چه بود ؟ استواری کوهها و آسمان گسترده پاکی از چه بود؟ که صدای علی سالها و زمانها بر روی زمین بلکه در درون زمین هم شنیده شد همان چاهی که مولا امیر المومنان سربر آن می گذاشت

Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر