بدون تردید پیروزی نور بر تاریکی نزدیک است

آغاز ماه سرما با آغاز جنبش بزرگ همراه میشود

میستاییم خدای را که بار دیگر در چرخش برگ های روزگار هستی دگرگونی دیگری نمایان میسازد تا بزودی کاخ های ستم و ستمکاران را فرو ریزد و به واسطه حرکت مبارزان راه آزادی ، رهایی و عزت و سربلندی را به سرزمین و ملت ایران ارزانی دارد .  دادجویان آزادیخواه رزمگاه کماندو ایران این تحول و جنبش بزرگ و سراسری را گرامی میدارد و به نیکی یاد میکند و همراهی یاران و همراهان شکیبا و مبارز خود را اعلام میدارد. همبستگی با ملت و جوانان شجاع و مبارزان ایران از اهداف وافتخارات رزمگاه کماندو ایران است دست مهر و دوستی و همراهی همدیگر را به گرمی میفشاریم و استوار و قدرتمند تا رسیدن به روشنایی و پیروزی همراه و همگام هم میهنان آزادیخواه و مبارز در این حرکت بزرگ و جنبش سراسری خواهیم بود به یاد همه ستم ها و بیدادگری هایی که مردان و زنان این مرز و بوم متحمل شدند و با یادی نیک از جان باختگان و شهیدان ایران زمین با رعایت اصول اخلاقی و حفظ کرامت انسانی به پیش میرویم و تا برافراشتن پرچم پیروزی از پا نخواهیم نشست. نه آنکه بیگانگان از ناامیدی بگویند و از آنچه که یاران و آشنایان این دیار عشق میجویند با امید به رسیدن اهدافی والا پیش میرویم که بدون تردید پیروزی نور بر تاریکی نزدیک است


Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر