ایران هر روز 39 بار میلرزد

رئیس سازمان مدیریت بحران گفته است : که ایران در سال گذشته 14 هزار و 340 زلزله کلیه نقاط ایران را لرزاند و این در حالی است که در سال 90 هفت هزار و 900 زلزله در نقاط محتلف کشور رخ داده استحسن قدمی : گفته است ایران یکی از کشورهایی است که حادثه خیز در بحث زلزله میباشد
معاون وزیر کشور زیر ساختهای ایجاد شده در کشور در زمینه پیشگیری کردن  را نا مطلوب خواند وی گفته است که سرمایه گزاری در این بخش باعث کاهش تلفات جانی در بخش حوادث زلزله خواهد شد
Tags: ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر