سوم آبان سال گشت تجاوزِ پست ترین اهریمنان مزدوران دیو سیرتِ حکومتِ ظالمان و فاسدان به رزمگاه کماندو ایران

یاد

 سلام خاص و درود ویژه مان به جایگاه پاک والا جایگاهِ سروران طریق حق و حقیقت بزرگانِ طریق عشق و دوستیِ والا جایگاهی که جز یاد والا و ذکر مولا جز عشق و دوستی پاک به طریق یاد و سروران و بزرگان طریق حق وجز عشق و دوستی به مولا و اعتقاد به حرکت نیک و عشق به حرکت والا در آن جاری نگشت. و سلام و درود خاصمان به محضر بزرگ و راهنما معلم و استاد پیشوا و سرورمان یکیتای بزرگ و تقدیم احساس و اعتقاد_ محبت و عشق مان به ایشان هر چند که احساس مان آمیخته به افسوس وحسرت شرم و سرافکندگی است. که آنانی که در زبان سخن از عشق و وفاداری جاری می کنند و در ظاهر نمایان می سازند اما در درون و در هنگام عمل چگونه هستند؟؟؟ باری باز هم سوم آبان سال گشت غمبار و اندوه افزایِ تجاوزِ پست ترین اهریمنان مزدوران دیو سیرتِ حکومتِ ظالمان و فاسدان و ویرانی خانه و جایگاهِ پاکِ یادِ والا «رزمگاه کماندو ی ایران» هستیم. به یاد می آوریم آن روز سیاه را به غم و اندوه به حسرت و پشیمانی به سر افکندگی و رو سیاهیِ به عمل مان در روز عمل و آزمون و امتحانِ عشق و وفایِ به عهدمان به یاد می آوریم آن روز تلخ و تاریک وآن جایگاه تنها و غریب را در حالی که گذر زمان و غبار دنیای فانی و فریب زندگی دنیوی گرد به قلبمان و غبار به اندیشه هایمان نشانده. آیا به فریب دنیا و روزگار آیا به حُقه گذر زمان و جلوه گری زندگی گذران عشق درون مان و اندیشیدن به حرکت والا را و حسرت و پشیمانی مان در چگونگی وفای به عهدمان را به گرد و غبار غفلت و فراموشی و سردی و یخ زدگی قلب و عشق مان نشانده ؟؟؟ آیا گامهایمان به فریب ظواهر دنیای مادی سست گشته؟؟؟ آیا این واقعه تلخ را درسی برای بهتر بودن و شایسته حرکت کردن قرار دادیم؟؟؟ آیا اندیشیدیم که: چه کردیم و چه خواهیم کرد؟؟؟ سلام و درود بر جایگاه پاک «رزمگاه کماندو ایران» و سلام و درود بر استاد و پیشوایمان «یکیتا ی بزرگ» که در سخت ترین شرایط و دشوار ترین حالات درسِ ایستادگی و پایداری و وفاداریِ خالص و پاک به طریق والا ی حق را به ما و همه آزادی خواهان و تاریخ دادند. ای وای بر نامردان و ظالمانی که بر جایگاه پاک تاختند. ای وای بر دیو سیرتان و سیه دلانی که جایگاهِ سروران طریق حق و والا را ویران کردند. ای وای بر غافلان ای وای بر فریب خوردگان و خائنین ای وای بر زمانه و مردم زمانه ای که راه و طریق جایگاه و مکان بزرگان و سرورانِ طریق درستی و راستی و حق و حقیقت را تنها و بی یاور رها ساختند و می سازند و سر در آخور دنیای پست و فانی فرو برده اند. پروردگارا تویی شدید العقاب تویی شدید العذاب تویی سریع الحساب پروردگارا تویی نابود کننده ظالمان تویی یارِ مظلومان در ظلم ظالمان پروردگارا تویی منتقم تویی نابود کننده باطل تویی آورنده حق پروردگارا همه ظالمان،متعدیان و دشمنان آن جایگاه پاک را وهمه ظالمان و دشمنان این طریق والا و یکیتا ی بزرگ را به سخت ترین شدید ترین و سریع ترین عذاب ها و عقابهایت دچار و خوار و ذلیل، نیست و نابود شان بگردان. پروردگارا به فضل کرم بی کرانت ما را جزو وسایل انتقامت از ظالمان و دشمنان متعدیان به جایگاه پاک قرار بده. التماس دعا یا علی یکیتا مدد.

Tags: ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر