انقلاب مردمی مصر دوباره جان گرفت
منابع پلیس تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات قاهره را بیش از سه میلیون نفر برآورد کرده اند. در اسکندریه نیز جمعیت عظیمی همراه با مردم قاهره به میدان آمد. گفته میشود که بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات های امروز برای اولین بار در تظاهرات علیه مرسی شرکت میکنند.


بنرهای بزرگی که روی برخی ساختمان های دولتی نصب شده بصورتی بسیار زیبا عمق تحولات مصر را نشان میدهد: “به فرمان انقلاب بسته شده”.
مردم شعار میدهند که: “گازهای اشک آور اینجا همان بوئی را دارد که در استانبول و ریو”.
مردم مصر در عین حال بار دیگر بر تنها راه حل واقعبینانه برای تحولات اساسی در کشورشان تاکید میگذارند: انقلاب. و تنها انقلاب است که میتواند مردم ایران را هم از شر این حکومت نجات دهد. انقلاب مردم مصر جان تازه ای به اعتراضات مردم خاور میانه و شمال آفریقا خواهد دمید. و کل این تحولات فضای سیاسی پربارتری را در ایران بدنبال خواهد داشت.
گزارش دیگری میگوید که رسانه های مصر تعداد تظاهرات کنندگان در قاهره را هفت میلیون نفر برآورد میکنند. طبق این گزارش در برخی شهرها مردم به مراکز اخوان المسلمین حمله میکنند و تعدادی از نیروهای پلیس به مردم پیوسته اند. یکی از شعارهای مهم مردم این است: گورتان را گم کنید و شعار دیگری هست تحت عنوان: زنان افتخار مصر هستند.
Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 نظرات

Leave a Reply

نظرات و پیشنهادات شما در مورد این مطلب و خبر